Projektas

Z-kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje

Projekto trukmė: 2017 04 – 2019 09 m.

Projekto tikslas: skatinti vaikinus rinktis profesijas socialinėje sferoje, keisti lyčių stereotipus ir požiūrį, kad šios specialybės tinkamos, neva, tik moterims, stiprinti nuostatą, kad darbas socialinėje srityje praturtina vyriškumo sampratą.

Projekto veiklos:

1. Vadovėlių ir informacinės medžiagos, skirtos profesiniam orientavimui, turinio tyrimas ir analizė.
2. Metodinės profesinio orientavimo medžiagos, skatinančios keisti lyčių stereotipus renkantis profesiją, mokytojams ir profesinio orientavimo konsultantams parengimas.
3. Informacinės medžiagos, kuri skatina keisti lyčių stereotipus renkantis profesiją ir yra skirta socialiniams darbuotojams, vaikinams ir tėvams parengimas.
4. Mokymai mokyklų pedagogams ir profesinio orientavimo konsultantams.
5. Sąmoningumo ir viešinimo kampanijos.
6. Rekomendacijų parengimas, kaip keisti lyčių stereotipus tiek merginoms, tiek vaikinams renkantis netipines profesijas.

Projektą koordinuoja Dissens Institute fur Building under Forschung (Vokietija). Projekto partneriai: Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Austrija), The Peace Institute (Slovėnija), Instituto degli Innocenti (Italija), Center of Women’s Studies and Policies (Bulgarija), Lygių galimybių plėtros centras (Lietuva).

Asocijuotas partneris Lietuvoje – Ugdymo plėtotės centras

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis

ES mazas