Projektas

Lyčių lygių galimybių užtikrinimas, keičiant stereotipus

Projektu buvo siekiama keisti stereotipinį požiūrį į moters ir vyro vaidmenį darbe ir visuomenėje. Taip pat suteikti žinių apie lygias galimybes moterims ir vyrams dalyvauti darbo rinkoje, siekti karjeros, gauti vienodą darbo užmokestį už tokį pat darbą, siekti išsilavinimo, dalyvauti ir turėti lygiavertį vaidmenį politikos ir sprendimų priėmimo procesuose, tobulinant NVO, profesinių sąjungų, darbo rinkos specialistų profesinę kompetenciją

Lygių galimybių plėtros centras parengė mokymo programa lyčių lygybės užimtumo srityje tema ir pravedė 4 seminarų ciklus NVO, profesinių sąjungų ir darbo rinkos specialistams.

Projektą įgyvendino Kauno apskrities moterų krizių centras, kartu su partneriais: Vilniaus motinos ir vaiko pensionu, Alytaus miesto moterų krizių centru ir Anykščių bendruomenės centru.

Projektas vykdytas pagal ESF projektų 2.3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.