Projektas

Valdžios aritmetika

Kovo 8 d. proga Lygių galimybių plėtros centras parengė ir išleido statistiniais duomenimis paremtą medžiagą, kurioje konstatavo, jog Lietuvos valdžios institucijose sprendimų priėmimų lygmenyje moterų ir vyrų santykis yra 1:10. Centras paskatino Lietuvos Respublikos Seimo narius atkreipti dėmesį, kad socialinės politikos spragos sąlygoja tendencijas ignoruoti moterų patirtį valstybės gyvenime.

Apie šias problemas buvo diskutuota LR Seime kovo 8 d. konferencijoje, kurią inicijavo parlamentarė Marija Aušrinė Pavilionienė.

Rengiantis savivaldybių rinkimams 2007 m. vasario mėn, LGPC atliko sprendimų priėmėjų visose Lietuvos respublikos savivaldybėse statistinę analizę lyčių pagrindu ir parengė elektroninį kiekvienos apskrities ir savivaldybės žemėlapį, kuriame parodoma netolygus atstovavimas lyčių pagrindu (www.gap.lt/aritmetika). Ši medžiaga buvo išsiųsta visoms savivaldybėms ir įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms.