Lygių galimybių plėtros centras

Negalios paveiktų moterų patirtys: fokus grupės tyrimas

Pristatome tyrimo apie negalios paveiktų moterų patirtis įžvalgas. Tyrime siekta išsiaiškinti, kaip negalios paveiktos moterys vertina sunkumus ar kliūtis, su kuriomis susiduria tokiose srityse kaip visuomeninis gyvenimas, smurtas lyties pagrindu ir seksualinės bei reprodukcinės teisės.

Tyrimas parengtas vykdant projektą “Lyties ir negalios sankirtoje: prabilti, įkvėpti, įveikti”.

Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (www.eeagrants.org) Aktyvių piliečių fondas (www.apf.lt)

Active-citizens-fund@4x