Lygių galimybių plėtros centras

Darbo ir šeimos derinimo sąlygų gerinimas – rekomendacijos politikos formuotojams

Dabartiniu metu ES lygiu siūlomos šeimos ir darbo derinimo priemonės skatina aktyvų vyrų įsitraukimą į tėvystę ir vaiko priežiūrą bei siekia stiprinti dviejų maitintojų ir dviejų globėjų šeimos modelį. Apžvelgus Lietuvoje atliktus mokslinius tyrimus, apibendrintina, kad šiuo metu vykdoma šeimos ir su vaiko priežiūra susijusios politikos priemonės neskatina lyčių lygybės ir šeimos bei darbo balanso, o atvirkščiai – dar labiau sustiprina moterų naštą vaiko priežiūros srityje, skatina tradicinį darbų pasidalijimą tarp moterų ir vyrų bei palaiko vyro kaip šeimos maitintojo ir moters kaip šeimos globėjos modelį (Aidukaitė, Senkuvienė, 2019; Aidukaitė, Telišauskaitė-Cekanaviče, 2020; Brazienė, Vyšniauskienė, 2019, Šiuolaikiniai vyrai, 2020).

Pristatome rekomendacijas politikos formuotojams, siekiantiems skatinti lyčių lygybę šeimos ir darbo derinimo srityje.

Rekomendacijos parengtos vykdant projektą “Visi apie tai kalba; darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”, kuris iš dalies yra finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019) bei LR Vyriausybės lėšomis.