Projektas

Knygos pataisos namams

Panevėžio moterų pataisos namų bibliotekai buvo padovanotos knygos ir žurnalai, surinkti paramos akcijos metu.

Akciją inicijavo rašytoja Zita Čepaitė, parašiusi knygą apie kalinčias moteris.

Knygas dovanojo leidyklos: Aktea, Apyaušris, Eugrimas, Gamta, Strofa, Tyto Alba, LR Švietimo ministerija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos biblijos draugija, Lietuvos etninės kultūros draugija Ethos, Vilniaus dailės akademija, spaudinius – žurnalų Kelionės ir pramogos redakcija. Akciją parėmė ir privatūs asmenys.

Renginį organizavo Lygių galimybių plėtros centras ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Renginį parėmė LR Teisingumo ministerija.