Projektas

Lietuvos gyventojų apklausa: moterys ir politika

2013 m. Lygių galimybių plėtros centro užsakymu buvo atliktas tyrimas apie veiksnius, darančius poveikį moterų dalyvavimui politikoje, vadovaujančiuose postuose ir visuomeniniame gyvenime.

Lietuvos gyventojų nuomonė apie požiūrį į skirtingas lytis pasidalijo. 45% 15-74 m. Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje požiūris į vyrus palankesnis. 40% respondentų mano, kad vienodai palankiai žiūrima ir į moteris, ir į vyrus. Pirmajai nuomonei dažniau pritaria moterys (ypač vyresnio amžiaus, labiau išsilavinusios), miesto gyventojai (ypač mažesnių miestų). Antrajai nuomonei dažniau pritaria vyrai, kaimo gyventojai, respondentai turintys didžiausias šeimos mėnesio pajamas. Dažniau nei kas dešimtas (13%) respondentas neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Didesnė dalis Lietuvos gyventojų (52%) teigia, kad vyrai turi geresnes profesines galimybes, lyginant su moterimis. Mažiau nei kas trečias (30%) apklausos dalyvis mano, kad abiejų lyčių profesinės galimybės yra vienodos. Pirmajai nuomonei dažniau pritaria moterys (turinčios didesnes šeimos mėnesio pajamas, aukštesnį išsimokslinimą), 30-49 m. gyventojai, miesto gyventojai. Antrajai nuomonei dažniau pritaria vyrai, kaimo gyventojai, moterys priskiriančios save kairiosioms pažiūroms. Ir tik nežymi dalis (2%) apklausos dalyvių mano, kad moterys turi geresnes profesines galimybes, lyginant su vyrais. Maždaug kas penktas (16%) neturėjo nuomonės aptariamu klausimu.

Kitas tyrimo išvadas galite rasti žemiau pateiktame dokumente.

Tyrimą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos 2003-2004m. priemonę 28.2.