Projektas

Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo didinimas ir praktikų kaita

Lygių galimybių plėtros centras, kartu su partneriais − Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos policijos mokykla − 2017 m. sausį pradėjo įgyvendinti projektą „Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo didinimas ir praktikų kaita“ („Coordinated Multi-agency Response to Violence: From Awareness Raising to Behavioral Change“). Iniciatyvos tikslas − sukurti ir įdiegti koordinuoto tarpinstitucinio atsako į smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje sistemą, siekiant užtikrinti nukentėjusių nuo smurto moterų saugumą ir smurtautojų atsakomybę už savo veiksmus.

Projekto asocijuoti partneriai: LR Teisingumo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos, Kelmės rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos.

 

 

Pagrindinės projekto metu įgyvendinamos veiklos:

  • Parengtos, išbandytos ir praktikoje taikomos smurto artimoje aplinkoje rizikos įvertinimo priemonė ir jos įgyvendinimo gairės policijos pareigūnams;
  • Parengtos, išbandytos ir praktikoje taikomos medikams skirtos gairės, kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje ir bendrauti su pacientėmis, siekiant užtikrinti jų saugumą ir suteikti reikiamą pagalbą;
  • Parengtos koordinuoto tarpinstitucinio atsako į smurtą įgyvendinimo rekomendacijos;
  • Mokymai policijos pareigūnams, medikams, prokurorams ir teisėjams, probacijos pareigūnams, skirtingų sričių specialistams;
  • Sąmoningumo kėlimo kampanija, informacinės dienos, straipsnių ir radijo laidų serija apie koordinuoto tarpinstitucinio atsako į smurtą taikymą;
  • Nukentėjusiųjų nuo smurto informavimas;
  • Vietos lygiu organizuojami advokacijos renginiai ir susitikimai su bendruomenėmis;
  • Nacionaliniu lygiu rengiama apskrito stalo diskusija;
  • Europinė konferencija.

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis (projekto nuoroda: JUST/20015/RDAP/AG/MULT&RPRT).