Projektas

Ne gležnos gėlės, o solidūs įstatymai!

Lygių galimybių plėtros centras inicijavo akciją paskelbti Kovo 8-ąją Moterims svarbių įstatymų svarstymo ir priėmimo Lietuvos Respublikos Seime diena, kurios tikslas būtų atgaivinti pilietinės Nepriklausomos Lietuvos tradicijas ir išreikšti tvirtą politinę valią konstruktyviai spręsti opius lyčių lygybės įtvirtinimo klausimus. Šiuo tikslu Lygių galimybių plėtros centras išleido skrajutes, kuriose buvo pažymėtos tarptautinio moterų solidarumo istorinės datos ir įvykiai ir buvo konstatuota, jog Lietuvoje moterims svarbūs klausimai nelaikomi prioritetiniais, jų svarstymas ir priėmimas nuolat atidėliojamas. O tai daro įtaką visuomenės raidai ir gerovei.

Centras paskatino Lietuvos Respublikos Seimo parlamentarus atkreipti dėmesį, kad socialinės politikos spragos sąlygoja demografines problemas: vis augantį beglobių vaikų skaičių, nerimą keliančius smurto ir seksualinės prekybos žmonėmis mastus, didėjantį visuomenės nepakantumą. Apie šias problemas buvo diskutuota LR Seime kovo 8 d., konferencijoje, kurią inicijavo Moterų parlamentinė grupė.