Projektas

Švietimas išsiplėtusioje Europoje: įvairovė, demokratija ir lygybė

Europos Komisijos Plėtros Generalinio Direktorato Techninės Pagalbos ir Pasikeitimo Informacija (TAEIX) Biuras, bendradarbiaudamas su Vilniaus savivaldybe ir Lygių galimybių plėtros centru, surengė seminarą „Švietimas išsiplėtusioje Europoje: įvairovė, demokratija ir lygybė“ Druskininkuose 2006 m. Šiame Regioninės mokymų programos seminare dalyvavo apie 80 švietimo centrų ir savivaldybių švietimo skyrių narių bei mokytojų iš įvairių šalies regionų. Seminare buvo diskutuojamos tolerancijos ugdymo problemos ir iššūkiai šiandieninėje Lietuvos mokykloje. Dalyvavę ekspertai iš Ispanijos, Lietuvos ir Švedijos analizavo teisinius ES ir Lietuvos aktus, švietimo politikos gaires ir kasdienio gyvenimo sudėtingas situacijas, kuriose reiškiasi tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties, seksualinės orientacijos, etninės/rasinės priklausomybės, negalios, amžiaus.

Taip pat buvo pravesti keturi praktiniai užsiėmimai Dubingių bendruomenės moterims amatų įgūdžiams ugdyti. Šios moterys savo patirtį perdavė aplinkinių kaimų bendruomenėms.

Projekto tikslai:

  • Moterų užimtumo skatinimas Dubingių bendruomenėje;
  • Teisinis švietimas ir verslumo skatinimas;
  • Psichologinio pasitikėjimo savimi ir savęs realizavimo strategijų ugdymas Dubingių bendruomenėje.

Projekto remėjas: Privatus Vokietijos fondas FILIA.