Projektas

Praktinių seminarų vietos bendruomenėse apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu organizavimas

Žmonių nuostatos, elgsena ir vartojimo įpročiai daro didelę įtaką aplinkos tvarumui, todėl siekiant darnaus vystymosi svarbu formuoti jų suvokimą, keisti kasdienes praktikas. Teigiamų rezultatų galima tikėtis tik tuo atveju, kai numatant poveikio priemones deramai įvertinami bendruomenės narių aplinkosauginių problemų suvokimo ir elgesio skirtumai. Lytis yra vienas iš aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti siekiant tvarių pokyčių, nes socializacijos ypatumai veikia žmonių santykį su aplinka. Antrą vertus, svarbu atsižvelgti ir tai, kad didelė dalis žmonių vis dar nėra įsisąmoninę savo vaidmens tausojant aplinką, todėl lyčių aspektai turi būti įvertinti ir ieškant veiksmingesnių būdų visuomenės švietimui darnaus vystymosi klausimais.
2016-2018 metais bus organizuojami praktiniai seminarai 30-je bendruomenių. Jiems keliami kompleksiniai tikslai – didinti vietos bendruomenių narių informuotumą tvarios aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais, ugdyti sąmoningumą ir atsakingą vartojimą. Seminarais derinant pažintines ir praktines veiklas siekiama keisti (žalingus) įpročius atkreipiant dėmesį į lyčių aspektus.

Priemonė  vykdoma įgyvendinant 2016 m. rugpjūčio 29 d. “Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi” Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0002.

image description                                  untitled