Projektas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos priemonių įgyvendinimas

Įgyvnedinta priemonė 1.10. „Organizuoti Vienodo darbo užmokesčio dienos minėjimo renginius”. 2016 m. lapkričio 9 d. vyko NVO forumas „Vienodas atlygis už darbą: kodėl ne?”  Aptartos skirtumo tarp moterų ir vyrų vidutinio atlygio už darbą didėjimo tendencijos ir priemonės galinčios paspartinti problemos sprendimą.

Forume skaityti pranešimai: „Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai: priežastys ir pasekmės” ir „Tarptautines praktikos minint Vienodo atlygio dieną”. Vyko diskusija „Kaip paskatinti vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkio mažėjimą?”

Plačiau apie forumo įžvalgas skaitykite čia: