Tikslai

Lygių galimybių plėtros centras − 2003 metais pradėjusi veiklą nevyriausybinė organizacija.

Jau daugiau kaip 15 metų mes mažiname stereotipus, kad jaustumėtės saugiai. Organizuojame informacines kampanijas, advokaciją, vykdome mokymus ir seminarus, rengiame straipsnius ir leidinius, teikiame ekspertizę lyčių lygybės, lygių galimybių klausimais.

Mūsų pagrindiniai tikslai:

  • Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;
  • Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais diskriminacijos pagrindais;
  • Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės („rasinės“) kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;
  • Keisti neigiamai stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;
  • Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę ekonominę nepriklausomybę.

Plačiau su mūsų veikla galite susipažinti mūsų projektų, leidinių ir ataskaitų skiltyse.