Projektas

Etiškos žiniasklaidos link: lyčių stereotipų įveikos galimybės

Projekto tikslas – skatinti etišką žiniasklaidą ir mažinti moteris menkinančios kalbos apraiškas joje. Projektu siekiama inicijuoti platesnio masto viešas diskusijas ir kritiškesnį žiniasklaidos kuriamų įvaizdžių vertinimą.

Vykdant šią iniciatyvą bus tiriamas moteris menkinančios kalbos reiškinio paplitimas Baltarusijos žiniasklaidoje, siekiant atsakyti į klausimus, kokios prasmės siejamos su moterimis ir įtvirtinamos žiniasklaidoje. Taip pat bus siekiama didinti žiniasklaidos atstovų suvokimą apie moteris menkinančios kalbos žalą visuomenei. Tyrimo įžvalgos bus pristatytos visuomenei, organizuojama žiniasklaidos atstovų ir ekspertų diskusija apie etišką ir lyčių stereotipų neskatinantį viešąjį diskursą.

Projekto trukmė: 2018-05-15 – 2018-12-10

Projekto partneris Baltarusijoje: Belarusian Organization of Working Women
Projektas įgyvendinamas remiant Lietuvos Respublikos Ambasadai Baltarusijos Respublikoje

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Lietuvos-Vystomasis-Bendradarbiavimas