Projektas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

Lygių galimybių plėtros centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto krizių centru, įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Kompleksinės pagalbos asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, užtikrinimas: globalūs kontekstai lokalūs sprendimai“.

Mokymais siekiama pagilinti socialinių darbuotojų žinias, profesines kompetencijas ir gebėjimus teikti kompleksinę kokybišką pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

Siekiant šio tikslo keliami uždaviniai plėsti žinias apie visas smurto formas prieš moteris, kitas pažeidžiamas grupes ir jų sąsajas su lyčių nelygybės apraiškomis visuomenėje; gilinti dalyvių tarpkultūrines kompetencijas; stiprinti gebėjimus teikti kompleksinę ir veiksmingą pagalbą nukentėjusiems asmenims; užtikrinti ekspertinį dalyvių konsultavimą ir emocinį palaikymą.

Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjis–gruodis.

 

KPMPC