Projektas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos priemonių įgyvendinimas

Įgyvendinant priemonę 5.3. spalio mėnesį vyko mokymai Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos nariams moterų ir vyrų lygybės tema. Aptarti moterų ir vyrų lygybės aspektai Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinėje sistemoje, moterų ir vyrų (ne)lygybės ir kitų atskirties formų sąveikos, Stambulo konvencija kaip tarptautinis instrumentas kovoje su smurtu lyties pagrindu, pristatyti EIGE ir kiti aktualūs tyrimai.

Įgyvendinant priemonę 1.10. „Organizuoti Vienodo darbo užmokesčio dienos minėjimo renginius” parengta informacinė ir socialinė kampanija vienodo moterų ir vyrų užmokesčio tema.

Parengta animacija apie atlyginimų atotrūkį tarp lyčių: https://www.youtube.com/watch?v=mS__RC2cNak

Taip pat parengtas ir straipsnis, publikuotas manoteises.lt portale: http://manoteises.lt/straipsnis/gaudavo-mazesni-atlyginima-nes-yra-moteris-jauciausi-pigi-darbo-jega-2/

Projekto pagrindinis partneris – Moterų informacijos centras.

Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.