Projektas

Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę

Šis projektas yra istorinės atminties inovacija, kuri naujai pristatys dar mažai žinomus Šimtmečio laimėjimus lygių galimybių srityje.

Lietuvoje moterų judėjimas dėl rinkimų teisės prasidėjo 1905 m., kai Vilniuje susikūrė organizacija – Lietuvos moterų susivienijimas moterų teisėms ginti. Jis kovojo dėl moterų rinkimų teisės ir galimybės dalyvauti nepriklausomos valstybės atkūrime. Pagrindinį tikslą pavyko pasiekti 1918 lapkričio 2 d., kai moterims buvo suteikta balsavimo teisė, kuri buvo įtvirtinta laikinojoje Konstitucijoje.

Istoriniai faktai liudija, kad atkurta Lietuvos valstybė buvo statoma ant tvirtų, demokratijos ir lyčių lygybės principais grįstų pamatų. Jos kūrėjai toliaregiškumu pralenkė daugelio Europos valstybių politinį elitą, todėl šiandien galime pagrįstai didžiuotis tuo, kad mūsų demokratija yra neatsiejama nuo fundamentalių moterų ir vyrų lygybės vertybių.

Gavusios politines teises moterys aktyviai prisidėjo prie atkurtos valstybės puoselėjimo. Jos visad dalyvavo politinėje, visuomeninėje, mokslo, švietimo, labdaros, meninėje veikloje, įnešdamos esmingą indėlį į Lietuvos kultūros kūrimą ir puoselėjimą.

Oficialioje istorijoje šis indėlis dažnai lieka nematomas ir tai iš esmės nuskurdina ne tik pačios istorijos, bet ir kultūrinio paveldo suvokimą. Turime pripažinti, kad visuomenė vis dar yra mažai informuota apie šiuos Lietuvos 100-mečio pasiekimus.

Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas ne tik plačiosios visuomenės, bet ir jaunosios kartos informavimui. Tradiciniai istorinės atminties atgaivinimo sprendimai jungiami su inovatyviais kalbėjimo būdais, panaidojant socialinius tinklus (Facebook, Instagram), kuriuose istorinė atmintis pavirs aktualijomis.

Skaitykite moterų, kūrusių Leituvos valstybę, istorijas.

 

Projekto vizualiką kuria dailininkė Akvilė Malukienė

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt