Naujiena

2022 01 21 - Palaikome Panevėžio moterų su negalia aktyvizmą

Šiandien, kartu su aktyvios moterų su negalia iniciatyvinės grupės atstovėmis bei Irma Zabulionyte – Panevėžio šeimos namų direktore, lankėmės Panevėžio miesto savivaldybėje. Susitikome su Panevėžio miesto meru Ryčiu Mykolu Račkausku, savivaldybės administracijos atstovais, prisijungusiais gyvai ir nuotoliu.

Aktyvių moterų su negalia grupę Panevėžyje subūrėme jau daugiau kaip prieš pusmetį. Tai tapo erdve dalintis savo patirtimis, susijusiomis su negalia, buvimu moterimi ir šių tapatybių sankirta. Palaikydamos ir padrąsindamos vienos kitas natūraliai pribrendome prie konkrečių veiksmų. Kai moterys savo kasdienybėje susiduria su tie kliūčių – negalima jų ignoruoti. Kilo mintis inicijuoti susitikimą su meru. Taigi rimtai diskutavome, ko galėtume ir norėtume reikalauti, kokie pokyčiai svarbiausi ir įgyvendinami dar šiemet. Parengtą kreipimosi į Panevėžio miesto merą tekstą ne kartą skaitėme ir tobulinome bei jam moterys surinko virš 100 Panevėžio miesto gyventojų ir čia veikiančių organizacijų palaikymą.

Kreipimasis:

Gyvename, dirbame, rūpinamės šeima, kuriame ir ilsimės Panevėžyje, tačiau daugeliui esame nepastebimos, kadangi dažnai tiesiog negalime išeiti iš namų. Todėl, kad šalikelės trinkelės per aukštos arba šaligatvio ir perėjos sandūroje žioji spragos ir, jose įstrigus ratukams, vežimėlis apvirsta. Todėl, kad prisnigo ir valant gatves buvo sniegu užverstos perėjos arba nukastas tik siauras takelis, į kurį netelpa vežimėlis. Todėl, kad autobuso vairuotojas sustojo ten, kur negalim įlipti, ir nesuteikęs paslaugos nuvažiavo…

Mums irgi smagu, kad „Panevėžys tvarkosi” – modernėja, gražėja. Bet liūdna, kad net po kardinalių pertvarkų mums, žmonėms su judėjimo negalia, šis miestas netapo patogus ir saugus. Raginame Panevėžio miesto merą Rytį Mykolą Račkauską padėti pašalinti žmonėms su negalia sudaromas kliūtis:

– Sistemingai pritaikant susisiekimo infrastruktūrą (šaligatvius, perėjas, viešąjį transportą ir kt.) žmonėms, judantiems su įvairiomis techninėmis priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais ir kt.), užtikrinant tinkamą, pritaikomumo nesumažinančią jos priežiūrą, pavyzdžiui, nukasant sniegą, ir eksploataciją, pavyzdžiui, apmokant viešojo transporto vairuotojus, kaip sudaryti sąlygas žmonėms su negalia saugiai ir patogiai įlipti ir išlipti iš autobusų.
– Įrengiant keltuvą Respublikinėje Panevėžio ligoninės Konsultacijų poliklinikoje (Jakšto g. 6) ir padarant jos paslaugas de facto prieinamas žmonėms su judėjimo negalia. Šiuo metu įvairių techninių priemonių pagalba judantiems asmenims nėra įmanoma patekti pas medicinos specialistus, įsikūrusius antrame aukšte, todėl tam tikrais atvejais procedūros ir (arba) konsultacijos vyksta tiesiog koridoriuje, pažeidžiant paciento konfidencialumo teises. Poliklinikoje siūlomas pakaitinis vežimėlis – nėra sprendimas žmonėms, kurie turi specialiai jų reikmėms pritaikytas judėjimo priemones.
– Užtikrinant, kad Panevėžio miesto sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ginekologo konsultacijas, būtų suteikta galimybė naudotis pritaikytomis ginekologinėmis kėdėmis. Jų trūkumas sukelia ne tik fizinių sunkumų. Šios įrangos stygius pažeidžia pacienčių orumą ir autonomiją, galimybę klausimus, susijusius su asmenine sveikata spręsti savarankiškai.

Mes ir visa žmonių su negalia bendruomenė, turime sukaupusios daug žinių aplinkos pritaikymo klausimais ir esame pasiruošusios dalintis šia ekspertine patirtimi. Šiame rašte nurodytos tik kelios iš problemų, su kuriomis susiduria judėjimo negalią turinčios moterys ir vyrai. Jų sąrašas galėtų ir turėtų būti praplėstas ir sulaukti konkrečių sprendimų. Todėl raginame Panevėžio miesto savivaldybėje nedelsiant įsteigti ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKALŲ TARYBĄ, kuri kauptų, aptartų, sistemintų žmonėms su negalia aktualius klausimus ir padėtų formuoti Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos politinę darbotvarkę. Taryba turėtų būti įsteigta per 2022 m. ir jos steigimas derinamas su žmonių su negalia bendruomene. Į Tarybos sudėtį turi būti įtraukti asmenys, atstovaujantys žmones su psichosocialine, intelekto, sensorine, kompleksine ir fizine negaliomis, o tarp jų ir bent vienas asmuo, judantis elektriniu vežimėliu

Nuotraukos autorius – Jūsų Panevėžys, fotografas Rimvydas Ančerevičius.
Šis projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Active-citizens-fund@4x