Lygių galimybių plėtros centras

Kovo 8 – solidarumo su Ukrainos moterimis diena

Ukrainiečių – moterų ir vyrų – ryžtas, drąsa ir begalinė meilė tėvynei pavergė mūsų širdis. Priminė tai, ką vartotojiškoje visuomenėje buvome bebaigią pamiršti: laisvė, demokratija, saugumas nėra savaime suprantami dalykai. Šias vertybes reikia nuolat puoselėti ir ginti.


Mums buvo priminta ir dar viena svarbi pamoka. Akivaizdžiai matome, kas nutinka, kai alfos, kurių kiaušai velkasi žeme, elgiasi su pasauliu kaip savo narcisistinių eksperimentų laboratorija.
Tai vyksta nuolat, mums tarsi nepastebint. O Ukrainos tragedija privertė pamatyti, užuosti, pajausti, patirti ir suvokti, kad ATEITIS yra moteriškos giminės. Kad normų ir vertybių, tradiciškai siejamų su moteriškumu ir dėl to nuvertintų, įtvirtinimas yra vienintelė viltis, jei norime išlikti.
Rūpinimasis, atjauta, bendrystė, būties trapumo ir individualaus galėjimo ribų suvokimas skatina kito žmogaus veiksmą pratęsti savuoju ir toliau perduoti estafetę, pamatyti kito akis.
Taip užgimsta saitai ir saitynai. Jie driekiasi nuo Vilniaus iki Kijevo ir atgal, apglėbia pasaulį. Taip vieno žmogaus gestas prasitęsia kito rankos judesyje, o širdis pagauna šalia esančiųjų širdies ritmą.
Būtent širdis, o ne protas, kupinas baimių ir pragmatiškų išskaičiavimų, skatina nuogomis rankomis stoti prieš tankus, dalintis paskutiniu duonos kąsniu ir nepaisant visko neprarasti humoro jausmo. Širdis praveria namų duris ir suburia miestų aikštėse. Širdis įveikia bet kokias kliūtis ir parodo, ką reiškia būti žmogumi pilnąja šio žodžio prasme.
Dabar Europos širdis – UKRAINA.
Ji yra ir mano širdyje. Su kolegėmis iš Ukrainos dirbu daugiau nei 10 metų. Gerai pažįstu Ukrainos moterų fondo aktyvistes: pasišventusias žmogaus teisių gynėjas ir lyčių lygybės šaukles. Dauguma jų nepaliko šalies. Nuolatinio bombardavimo sąlygomis rūpinasi karo paveiktų žmonių gerove, telkia pagalbą regionams. Visad žavėjausi jų profesionalumu. Dabar lenkiu galvą prieš stiprybę ir nepalenkiamą tikėjimą pergale. Žinau: kiekvienas organizacijai paaukotas euras nukeliaus ten, kur paramos labiausiai reikia. O kai tironas sulauks pelnyto atpildo, kartu su Ukrainos moterų fondu prikelsime šalį iš pelenų.
Слава Україні

– Margarita Jankauskaitė