Leidiniai

Įvairialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose

Aukštojo mokslo institucijose egzistuojanti diskriminacija dėl lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo ir etniškumo verčia pažvelgti į šią problemą atidžiau ir nuosekliau. Tuo tikslu Lietuvos studentų sąjunga, bendradarbiaudama su Lygių galimybių plėtros centru, atliko reprezentatyvų tyrimą „Įvairialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose”. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti diskriminacijos aukštosiose mokyklose mastą ir studentų nuostatas, susijusias su diskriminacija.
Leidinyje aptariami tyrimo duomenys, pateikiamos mokslininkų įžvalgos, duomenų interpretacijos. Knygoje „Įvairialypė diskriminacija aukštojo mokslo institucijose” rasite tyrimo išvadas ir knygos autorių rekomendacijos, kaip pagerinti padėtį.