Leidiniai

LYGYBĖS RETORIKA: žiniasklaida ir (ne)stereotipinė lyčių reprezentacija

Visuomenėje žiniasklaidai tenka išskirtinis vaidmuo, nes jai suteikta galia parodyti „socialiai priimtinus“ žmonių santykius, gyvenimo būdą, paviešinti arba paversti „nematomomis“ kai kurias žmonių grupes, manipuliuoti jų statusu, garbe, pripažinimu. Todėl svarbu suvokti, kaip visa tai vyksta žiniasklaidoje.

Antonijaus Gramscio išplėtota hegemonijos samprata teigia, jog dominuojančių grupių galia remiasi veikiau visuomenės pritarimu egzistuojančiai sistemai, teikiančiai privilegijas išrinktiesiems, nei prievarta ar represijomis įtvirtinta kontrole. Kai hegemoniją palaikančios sampratos ir/ar gyvenimo praktikos paverčiamo „natūraliomis“ ir pateikiamos taip, tarsi jokių kitų alternatyvų nėra, jos pradeda funkcionuoti kaip savaime suprantamos ir nekeliančios abejonių.

Užtikrinant tokį visuomenės pritarimą žiniasklaidos vaidmuo yra svarbus. Jos pateikiami žodiniai ar vaizdiniai tekstai niekada neatspindi tiesiog realybės, o tik konstruoja sampratas apie tai, kas turi būti suvok ir priimta kaip realybė. Todėl tam tikras nuostatas pateikdama kaip savaime suprantamas, „tikras“ ir neišvengiamas, žiniasklaida maskuoja teikiamos informacijos sąsajas su hegemoniniais dominuojančių grupių interesais. Tas pat pasakytina ir apie patriarchalinę ideologiją, kurios poveikio dauguma žmonių negali matyti, nes jos nuostatas žiniasklaida pateikia kaip „neideologiškas“, „objektyvias“, „neutralias“ ir „nieko bendra neturinčias su lytimi“.