Leidiniai

Profsąjungų gidas

Profesinėms sąjungoms, jų nariams, asmenims, kurie nepriklauso profsąjungoms, tačiau domisi, ką daryti diskriminacijos darbe atvejais, skirtas periodinis naujienlaiškis „Profsąjungų gidas” yra projekto „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje” dalis. Jis pasieks skaitytojus kartą per du mėnesius. Naujienlaiškio rengėjai savo veikla siekia, kad Lietuvos profesinių sąjungų nariai gautų visą reikalingą ir praktikoje naudingą, lengvai prieinamą informaciją apie diskriminacijos atvejus, skundus, jų nagrinėjimo būdus, galimybes ginti savo teises. Tai bus apžvalga ne tik teisinių, bet ir psichologinių, visuomeninių aspektų, gerosios profesinių sąjungų aktyvumo praktikos pasidalijimas.